Farklı testlere dayanarak, U-PVC’nin çevre üzerindeki etkileri minimal ve kabul edilebilir düzeydedir. PVC malzemenin yapımı ve son ürünün üretimi bir miktar enerji gerektirse de, üretilen atık oldukça azdır.